VENTETID (UDST. MELLEM RUM)

Ventetid. Kunstcentret Silkeborg Bad 2018

 

 

 

Ofte bliver VENTETID betragtet som noget negativt, da det er en tid vi ikke selv kan kontrollere længden af eller beherske. Det moderne mennesker fylder meget ofte disse til tider ufrivillige mellemrum ud med digital adspredelse, hvorved muligheden for en mental pause, at tømme sit hoved eller at sanse og registrere sine omgivelser tilsidesættes.

Tiden er meget nærværende i værket, da den både kan høres og ses i lyd og i sandets bevægelse i timeglasset. Men tiden ligger også i udførelsen af de to træsnit, der i sig selv har taget mange timer at snitte. Tiden der er gået – “Den spildte tid” ligger synlig i form af høvlspånerne på gulvet.

Træsnittene er på een gang hurtigt afkodet, men indeholder samtidig en variation og skønhed som gør at man fortaber sig i sporene efter håndens og værktøjets bevægelser henover pladen. I værket skildres paradokset mellem ventetidens tomhed/grimhed og den skønhed som findes i denne tomhed, i dette mellemrum, hvis vi giver det opmærksomhed.

Værket består af et timeglas – et visuelt vidnesbyrd på tiden der går
Tik – Tak lyd – et auditivt “lydbillede” på tid.
2 træsnit, på birkefinér plader,  som hver måler 122 x 200 cm.

I alt 4320 “stave” eller f.eks:
11,8 år
141,6 måneder
4320 dage
103.680 timer
6.220.800 sekunder