ARTIST STATEMENT

Med udgangspunkt i landskabets former og farver arbejder jeg med en sammensmeltning af kartografi, musik, biologi og ornamentik.
Jeg blander disse med motiver som dækaftryk, printplader, en dansk knipling, eller mønstret fra muslimske kakler.

Som en arkæologisk udgravning hvor skjulte spor fra fortiden dukker op på billedfladen og fletter sig ud og ind med nutidens aftryk,  bliver de metaforer for livets kompleksitet, skønhed og kaos og de mange spor vi afsætter i og på verden.